18
Th8

LICOGI 18 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 được thành lập ngày 19/05/1961 tại Quảng Ninh, tiền thân là Công ty kiến trúc Uông Bí; Từ tháng 01/2006, thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước, Công ty đã chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (Tên viết tắt: LICOGI 18). Hoạt động cốt lõi của Công ty chủ yếu tập trung vào lĩnh vực xây dựng, đầu tư, kinh doanh và phát triển bất động sản.

Trong 60 năm qua, Công ty LICOGI18 đã luôn sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong chiến đấu, góp phần không nhỏ tạo nên những công trình lớn, đặc biệt là những công trình trọng điểm quốc gia. Qua 5 lần đổi tên với năng lực cùng quy mô tổ chức, phạm vi hoạt động, phương thức sở hữu, trình độ công nghệ, hiệu quả kinh tế,.. ngày càng lớn mạnh đã khẳng định được sự trưởng thành, phát triển toàn diện đủ khả năng đảm trách những nhiệm vụ nặng nề, lo lớn và phức tạp.

Với truyền thống xây dựng và phát triển, Công ty LICOGI18 đã hai lần được Nhà nước phong tặng: 02 danh hiệu Anh hùng: Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới ; 02 lần tặng thưởng Huân chương độc lập hạng nhất, cùng nhiều Huân chương lao động và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bằng năng lực của mình, Công ty LICOGI18 đã thi công xây dựng hơn 800 công trình ở mọi quy mô trên các lĩnh vực của ngành xây dựng, trong đó có nhiều công trình mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội có quy mô lớn, độ phức tạp cao về kỹ thuật trên địa bàn cả nước.

Trong những năm gần đây Công ty LICOGI 18 đã dần mở rộng sang lĩnh vực đầu tư với các dự án đầu tư xây dựng đã và đang thực hiện như: Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (Hải Dương), Khu đô thị mới Huống Thượng (Thái Nguyên), Khu dân cư Cầu Sến, v.v…

Hiện tại, Công ty LICOGI18 có 04 Công ty con và 01 Công ty liên kết hoạt động trên địa bàn cả nước với 241 cán bộ, thạc sĩ, kỹ sư các ngành và 939 công nhân kỹ thuật lành nghề, thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2015 do Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert cấp, đủ năng lực để thi công các công trình có yêu cầu kỹ, mỹ thuật và chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu tiến độ công trình.