305-A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải.
Monday - Friday 08:00-16:00
024.3766.8029

Bộ môn Cầu Hầm- Khoa Công Trình- Trường Đại học Giao Thông Vận Tải

Địa chỉ: Phòng 305 Nhà A6 – Trường Đại học Giao thông vận tải – Láng Thượng – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 024.3766.8029
Email: bmcau@utc.edu.vn
Website: http://bte.utc.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/bteutc/