16
Th4

Hội nghị Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên

Hội nghị Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Bộ môn Cầu Hầm phụ trách hai tiểu ban đó là Tiêu ban Công Trình 1 và Tiểu ban Công Trình 2. Năm nay các đề tài dự hội nghị xoay quanh...

Read More