18
Th8

LICOGI 18 – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18 được thành lập ngày 19/05/1961 tại Quảng Ninh, tiền thân là Công ty kiến trúc Uông Bí; Từ tháng 01/2006, thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước, Công ty đã chuyển đổi...

Read More