30
Th5

Chương trình Tư Vấn Tuyển Sinh tại các trường THPT

Vừa qua trong các ngày từ 24/05-28/05 năm 2019, bộ môn Cầu Hầm đã tổ chức chương trình Tư Vấn Tuyển Sinh tại hai trường THPT Chuyên Lao Cai- Tỉnh Lào Cai & trường THPT Hùng Vương- Tình Phú Thọ. Trong chuyến đi lần này có sự đồng hành của TS Bùi Tiến Thành- Trưởng bộ môn Cầu Hầm, GS-TS Trần Đức Nhiệm cùng một số cán bộ giảng viên khác của bộ môn….