305-A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải.
Monday - Friday 08:00-16:00
024.3766.8029

Đào tạo đại học

  CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

  Bộ môn Cầu Hầm đào tạo 4 chuyên ngành chính gồm Cầu Hầm, Cầu Đường Bộ (trong đó có Cầu Đường Bộ Việt Anh, Cầu Đường Bộ Việt Pháp), Cầu Đường Sắt và Đường Hầm Metro.

  1. Chuyên ngành Cầu Hầm

  Sinh viên chuyên ngành Cầu Hầm ngoài được cung cấp các kiến thức chung của sinh viên ngành KT XD CTGT, sinh viên còn được đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực: Lập dự án, Khảo sát, Thiết kế kết cấu, Kĩ thuật công nghệ, Tổ chức thi công, Khai thác- bảo trì, Khôi phục và tăng cường các công trình Cầu, Hầm.

  Sinh viên được đào tạo bài bản các kiến thức về cơ học, kĩ năng tính toán, phân tích kết cấu phục vụ cho nhiệm vụ thiết kế Cầu, Hầm. Được nghe giới thiệu về kỹ thuật xây dựng truyền thống và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực thi công Cầu Hầm.

  Đặc biệt các bạn sinh viên sẽ được lựa chọn giữa làm đồ án tốt nghiệp công trình Cầu hoặc công trình Hầm phù hợp với sở thích và khả năng chuyên môn của mình. Bộ môn Cầu Hầm sẽ đảm nhận toàn bộ việc hướng dẫn sinh viên chuyên ngành này thực hiện đồ án tốt nghiệp.

  Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư chuyên ngành Cầu Hầm có thể tham gia đảm nhiệm các công tác thiết kế, giám sát, thi công và quản lý trong các lĩnh vực giao thông trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi; làm việc trong các cơ quan, công ty thuộc bộ Giao thông Vận tải, bộ Xây dựng, bộ Kế hoạch và Đâu tư, các ban quản lý dự án trực thuộc các Sở Giao thông vận tải, Sở xây dựng hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu lên trình độ cao hơn như Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước.

  1. Chuyên ngành Cầu Đường Bộ

  Sinh viên chuyên ngành Cầu Đường Bộ sẽ được đào tạo, trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên môn về thiết kế và thi công cả Công trình Cầu và Đường.

  Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư chuyên ngành Cầu Hầm có thể làm việc với vai trò là kĩ sư thiết kết, tư vấn, giám sát, thi công và quản lý tại các công ty xây dựng hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ về lĩnh vực Cầu và Đường Bộ.

  Bộ môn Cầu Hầm và bộ môn Đường Bộ sẽ kết hợp với nhau để hướng dẫn sinh viên chuyên ngành Cầu Đường Bộ hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Chính vì vậy, các bạn sinh viên sẽ được lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp công trình Cầu hay đồ án tốt nghiệp công trình Đường tùy theo khả năng của mình.

  1. Chuyên ngành Cầu Đường Sắt

  Sinh viên chuyên ngành Cầu Đường Sắt sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên ngành về thiết kế và thi công các công trình Cầu, Đường Sắt. Sinh viên có thể lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp về công trình Cầu hoặc Đường sắt và được hướng dẫn bởi các thầy cô thuộc hai bộ môn Cầu Hầm và bộ môn Đường Sắt.

  Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư Cầu Đường Sắt có thể đảm nhiệm các công tác thiết kế, giám sát, thi công và quản lý trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, thủy lợi hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ về lĩnh vực Cầu, Đường sắt.

  1. Chuyên ngành Đường Hầm Metro

  Chuyên ngành được thành lập với mục đích đào tạo các kỹ sư có kiến thức chuyên sâu hơn về tính toán thiết kế, công nghệ xây dựng, bảo trì, khai thác các công trình Đường hầm và đặc biệt là đường tàu điện ngầm trong đồ thị (Metro).

  Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư Cầu Đường Sắt có thể đảm nhiệm các công tác thiết kế, giám sát, thi công và quản lý trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, thủy lợi hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ về lĩnh vực Đường Hầm, Metro.

  Bộ môn Cầu Hầm đảm nhận việc hướng dẫn sinh viên chuyên ngành Đường hầm Metro thực hiện đồ án tốt nghiệp.