04
May

Thông tin tuyển sinh 2020

Căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học chính quy năm 2020, Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Giao thông vận tải đã họp thống nhất phương thức tuyển sinh năm 2020 bằng hình thức xét tuyển. Cụ thể như sau:

1.  Tuyển sinh học tại Hà Nội (GHA):    Xét tuyển theo 4 phương thức

            * Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2020: Tùy theo từng ngành, chỉ tiêu dự kiến từ 70% – 80% chỉ tiêu của ngành đó. Bao gồm các tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D03, D07, B00, trong đó mỗi ngành không quá 4 tổ hợp xét tuyển;

            * Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào điểm bình quân kết quả học tập 5 kỳ học THPT (không tính kết quả học kỳ II lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phương thức 1. Tùy theo từng ngành, chỉ tiêu dự kiến từ 20% – 30% chỉ tiêu của ngành đó;

            * Phương thức 3: Xét tuyển thẳng học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia, Quốc tế;

            * Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả thi THPT năm 2020: dự kiến từ 10% – 20% chỉ tiêu của các chương trình tiên tiến và chất lượng cao.

2. Tuyển sinh học tại  Phân hiệu – TP Hồ Chí Minh (GSA):

            Xét tuyển theo 4 phương thức

            * Phương thức 1:     Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2020: Tùy theo từng ngành, chỉ tiêu dự kiến từ 50% – 70% chỉ tiêu của ngành đó. Bao gồm các tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07, C01, trong đó mỗi ngành không quá 4 tổ hợp xét tuyển;

            * Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào điểm bình quân kết quả học tập 5 kỳ học THPT (không tính kết quả học kỳ II lớp 12) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển phương thức 1. Tùy theo từng ngành, chỉ tiêu dự kiến từ 20% – 50% chỉ tiêu của ngành đó;

            * Phương thức 3: Xét tuyển thẳng học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp Quốc gia, Quốc tế;

            * Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (chỉ áp dụng với một số ngành): dự kiến từ

15% – 35% chỉ tiêu của ngành đó.

Thông tin chi tiết về tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 sẽ được thông báo sau khi Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh.

Mọi thông tin tuyển sinh của Trường được thông báo tại các website:

– Tuyển sinh tại Hà Nội: utc.edu.vn; ts.utc.edu.vn;

– Tuyển sinh tại TP Hồ Chí Minh (Phân hiệu): utc2.edu.vn; tuyensinh.utc2.edu.vn

TB phuong thức tuyển sinh ĐHCQ 2020