305-A6, Trường Đại học Giao thông Vận tải.
Monday - Friday 08:00-16:00
024.3766.8029

Giới thiệu giảng viên

Trang tin điện tử Bộ môn Cầu Hầm > Giới thiệu giảng viên

Lãnh đạo bộ môn

PGS.TS Bùi Tiến Thành

: Trưởng Bộ Môn
Trưởng Khoa Công Trình

: 0945096555

PGS.TS Trần Thế Truyền

: Phó Trưởng Bộ Môn
Chủ tịch Công đoàn Khoa CT

: 0912009805

Thư ký bộ môn

ThS Vũ Bích Huệ

: Chuyên viên

: 0983241176

Danh sách Giảng viên

PGS.TS Nguyễn Duy Tiến

: Nguyên phó trưởng bộ môn
Trưởng phòng KHCN

: 0912840678

ThS Nguyễn Văn Nhậm

: Nguyên trưởng bộ môn

: 0913308874

ThS Cao Văn Giao

: Nguyên trưởng phòng Tổ chức cán bộ

: 0982069858

ThS Nguyễn Văn Chừng

: Nguyên phó trưởng bộ môn

: 0912288362

ThS Dương Thị Minh Thu

: Nguyên phó trưởng phòng Đối ngoại

: 0903418885

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nghĩa

: Nguyên phó trưởng bộ môn

: 0912355572

ThS Nguyễn Mạnh

: Giảng viên

: 0913083242

GS.TS Trần Đức Nhiệm

: Nguyên trưởng bộ môn
Nguyên phó trưởng Khoa CT

: 0903446067

ThS Chu Viết Bình

: Nguyên phó trưởng bộ môn
Nguyên phó trưởng Khoa CT

: 0913057009

ThS Nguyễn Đại Việt

: Giảng viên

: 0915342720

PGS.TS Nguyễn Ngọc Long

: Hiệu trưởng
Nguyên trưởng bộ môn

: 0913381128

PGS.TS Nguyễn Phương Duy

: Giảng viên

: 0912386996

TS Nguyễn Văn Hậu

: Giảng viên

: 0962472568

TS Nguyễn Thị Cẩm Nhung

: Giảng viên

: 0947610939

ThS Nguyễn Thạch Bích

: Giảng viên

: 0983047881

KS Nguyễn Mạnh Hải

: Giảng viên

: 0935030999

ThS Nguyễn Xuân Lam

: Giảng viên

: 0904255684

PGS.TS Đỗ Anh Tú

: Giảng viên

: 0947989218

ThS Nguyễn Đức Dũng

: Giảng viên

: 0983418840

TS Nguyễn Đắc Đức

: Giảng viên

: 0904133791

TS Nguyễn Văn Vĩnh

: Giảng viên

: 0983298581

PGS.TS Nguyễn Hữu Thuấn

: Giảng viên

: 0944022555

PGS.TS Hồ Xuân Nam

: Phó trưởng phòng CTCT & SV

: 0978918968

ThS Chu Văn An

: Giảng viên

: 0904273968

TS Hoàng Việt Hải

: Giảng viên

: 0902385538

PGS.TS Ngô Văn Minh

: Phó trưởng phòng hợp tác quốc tế & nghiên cứu phát triển

: 0994305555

TS Trần Anh Tuấn

: Giảng viên

: 0904965636

ThS Thẩm Quốc Thắng

: Giảng viên

: 0986811619

ThS Lê Hà Linh

: Giảng viên

: 0949476996

ThS Nguyễn Tuấn Bình

: Giảng viên

: 0915003558

TS Lê Bá Anh

: Giảng viên

: 0903452287

ThS Bùi Thanh Tùng

: Giảng viên

: 0916823836

TS Hồ Xuân Tú

: Giảng viên

: 0705393895

ThS Trần Ngọc Hòa

: Giảng viên

: 0968933288

TS Vũ Bá Thành

: Giảng viên

: 0976936750

ThS Nguyễn Ngọc Lân

: Giảng viên

: 0915432768

ThS Lê Quang Vũ

: Giảng viên thỉnh giảng

: 0986832008