25
Nov

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT VIỆC LÀM SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP NĂM 2019-2020

Thân gửi các anh/chị cựu sinh viên,

Nhằm góp phần đảm bảo chất lượng và nâng cao hoạt động đào tạo của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, Nhà trường thực hiện Khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp đối với các cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2019. Rất mong các anh/chị hỗ trợ nhà trường bằng cách cung cấp thông tin một cách khách quan, trung thực vào phiếu khảo sát (online) hoặc trả lời các cuộc điện thoại và email khảo sát của Nhà trường. Mọi thông tin cá nhân của anh/chị chỉ được sử dụng vào mục đích hướng đến sự cải tiến, điều chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo của chương trình. Sự hợp tác của anh/chị sẽ góp phần giúp Nhà trường có định hướng đào tạo ngày càng hoàn thiện và tạo điều kiện thuận lợi cho các em sinh viên khóa sau.


Link phiếu khảo sát online https://utc.edu.vn/khaosat/sinh-vien-tot-nghiep/?s=075D036DAFBD4B23A9AF0CA936203BFE&fbclid=IwAR3CviBkQaDuytDigedz6K1iIWbSVY1IAuj8Lk1deGtNJJ7OoFFtxsl45tc